Klubbens historie

Stiftelse:
Klubben er stiftet umiddelbart efter åbningen af Kaj Lykke Golfbane – nærmere betegnet den 3. august 1989, og klubbens officielle navn var
Mens Section (TORSDAGSKLUB) hvilket senere i daglig tale blev til slet og ret ”TORSDAGSKLUBBEN”.
Klubben blev stiftet for mandlige medlemmer af Kaj Lykke Golfklub, der var fyldt 21 år, og havde et max. Hcp. på 48 – Gæstespillere var velkomne.

Første bestyrelse :
Captain   Hans Aage Eg
Adjudant Calle Paulssen
Adjudant Karl Egon Jørgensen    

Formål:
…at udvikle og dygtiggøre såvel gamle – som nye spillere indenfor golfsporten.
…at diskutere golf- og etiketteregler og øge medlemmernes viden herom.
…at kombinere golfspillet og kammeratlig samvær . 

Udvikling:
I de forløbne snart 20 år har klubbens skiftende ledelser foretaget mindre ændringer i det grundlag hvorpå klubben blev stiftet, idet klubbens bestyrelse har suveræne beføjelser.

Optagelsesreglerne er blevet ændret (se reglerne) således, at man for at blive optaget i TORSDAGSKLUBBEN skal være fyldt 25 år og have et  hcp, der giver max 36 slag på Kaj Lykke Golfklubs bane.
Den 1.november 2017 blev adgangsbegrænsningen ændret til hcp 36 således at man max må have p.t. 41 slag.
Gæstespillere
kan højst deltage 3 gange i løbet af en sæson.

Afstemningsregler:
Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed i tilfælde af stemmelighed er det captains stemme, der er afgørende.
I bestyrelsen gælder samme regel som ovenfor nævnt og ved de ugentlige matcher har captain altid det afgørende ord.

Golfbilen MURPHY.
I april måned 2009 anskaffede klubben en golfbil, med det formål at kunne servicere de af Torsdagsklubbens medlemmer, der har besvær med at gå en 18-hullers runde som følge af operation eller sygdom. Køretøjet er købt af Claus Wiechmann, Kollund, der har overtaget den fra den amerikanske filmskuespiller Eddy Murphy. Claus overlod bilen til klubben for den favorable pris af kr. 7000.-, som blev skaffet ved, at hvert medlem solidarisk indbetalte kr. 100,-. Betingelserne for at leje bilen er anført andet sted på hjemmesiden.
MURPHY blev solgt i 2015 for 2000 kr. til en campingplads i Vejers, hvor den skal aftjene sin formodentlig sidste “værnepligt”