Vedtægter

Vedtægter for KLG Torsdagsherrerne

Følgende er vedtaget på generalforsamlingen i maj 2021.

OPTAGELSE

Alle mandlige medlemmer af KLG over 25 år og som max. har et HCP på 36, svarende til 41 slag fra tee 59 på KLG-banen. Dette er et optagelseskriterium. Et medlem vil altid spille i det HCP, der fremgår af scorekortet.
Medlemstallet bør være ca. 50. / der optages evt. nye medlemmer på en venteliste.

BESTYRELSEN

Bestyrelsen tegnes af 3 personer, Captain, kasserer og ”vinkyper m.m.” Disse vælges fortrinsvis for 3 år. Det bør tilstræbes, at kun 1 er på valg hvert år. Der vælges 1 suppleant, som sidder i 1 år.

KONTINGENT  

Kontingentet er vedtaget til kr. 500, – for året. Dette dækker matchfee, præmier osv. Evt. nye medlemmer, som optages efter 1 juli, betaler 1/2 kontingent.
Kontingentet skal være indbetalt på klubbens konto senest 14 dage efter 1 april.

GÆSTESPILLERE

Gæstespillere kan deltage mod at betale et matchfee på kr. 40, -. Man kan dog højst spille som gæst 3 gange i en sæson.

SPILLETIDSPUNKT

Der spilles hver torsdag fra ca. 1 april til ca. udgangen af oktober. Starttid er 13.15, som er det seneste tidspunkt for indlevering af scorekort. 1. bold går ud kl. 13.30. Udover at aflevere scorekort skal man også̊ skrive sig på den fremlagte deltagerliste.

 INDDELING AF A OG B SPILLERE.

Det er vedtaget at klubben inddeler medlemmerne i et gennemsnit af de enkelte spilleres HCP. Gennemsnittet beregnes 2 gange om året – ved opstart og omkring sommerferien.
I 2021 gøres dette kun 1 gang.
Der vil ikke være oprykning af spillere de enkelte spille dage – hverken i slagspil eller Stableford. Det vil altså̊ kun være muligt at spille sig en anden række. Det betyder, at der enkelte dage kan være flere A end B-spillere visa / versa.

SPILFORMER :

Der spilles en gennemgående slagsspils-turnering. Her registreres hver enkelt spillers BRUTTO – NETTO slag og antal PUT. Det tilstræbes, at der spilles 12 matcher hen over sæsongen, hvoraf de 8 bedste runder er tællende i den gennemgående match.
Der noteres max. 10 slag på et hul plus 3 put, hvis ikke bolden er i hul på det 10. slag.
Ved klubbens generalforsamling præmieres de bedste i de 3 spil.

De dage, hvor der ikke spilles slagspil, spilles der fortrinsvis stableford – her skiftes der mellem start fra tee – 47 – 55 – 59, (forsøges i resten af 2021). Det er muligt for den siddende bestyrelse at ændre enkelte dages spil til en anden social spilleform.
Der startes normalt på 1. tee. Med mange deltagere kan det tillades at gå ud og starte på andre huller – hvis der er plads på banen. 1. tee skal rundes inden kl. 15.00, da der er andre klubber der stater kl. 15.30.

Evt. 3. bolde startes før 4. bold.
Når den gennemgående slagspilsmatch skal gøres op, gøres det ved, at de 8 bedste scores

i hhv. bto. – nto – put bliver de tællende. De findes ved at pille de bedste resultater ud af de enkelte omgange / spil / runder. Eks. Der spilles 10 runder – der må så trækkes 2 resultater Ud – eks. Bto. I spil 5 og 7 – nto. Iu spil 2 0g 6 -i put i spil 3 og 5 osv.
Laveste opnåede samlede score i bto / nto / put er således mester i slagspillet.

Der skal gennemføres 8 tællende matcher for at vinde i de gennemgående matcher.

Princippet er det samme i Isbjørnespillet.

BØDER

I slagspil betaler både A og B spillere kr. 5, – pr. put over 30 put. – DOG MAX KR. 25, –
I stableford betales kr. 5, – pr. streget hul – DOG MAX. KR. 25, –
Det er muligt for den siddende bestyrelse at idømme spillere specielle bøder, eks.
Drives kortere end “rød” kr. 5, -. Dårligt udfyldte eller ulæselige scorekort kr. 25,-. Fremmøde eller tilmelding efter kl. 13.15 – kr. 40, -, såfremt det er muligt at komme på et hold.

Det er muligt at købe sig til at komme på 1. eller 2. bold – hvis der er god begrundelse for for sent fremmøde. Dette koster kr. 40, –
Ovenstående specielle bøder er op til bestyrelsen at beslutte, om de skal træde i kraft.

MATCHREGISTRERING

Første bold der kommer “hjem” fører matchresultaterne i skemaet – modtager evt. bøder og afslutter points regnskabet som afleveres til Captain eller dennes stedfortræder.

FÆLLESSPISNING

Efter hver torsdags match er normalt mulighed for fælles middag, her er tilmelding nødvendig på fremlagte liste. Spisningen er frivillig og gælder kun i sommerperioden, og når der er åbent i restauranten.

PRÆMIER:

Præmieoverrækkelsen foregår, efter at alle har afleveret scorekort og inden spisningen. Er en vinder ikke til stede, går præmien tilbage til klubben.
Der spilles i en A og B række og der er præmier i begge række. Er der under 12 spillere en dag, spilles der kun i en række. Præmierne er følgende i både A og B rækken.

  1. præmie er 2 flasker vin.
    2. præmie er 1 flaske vin.
    3. præmie er 2 bolde.
    Nærmest flaget på hul 7 og 16, fælles for A og B rækken – 1 flaske til nærmeste i 1. slag. Færrest put pr. runde – kun i slagspil – er fælles for A og B – hvis der er lighed er de højeste HCP der vinder. 1 og 2 plads vinder hhv. 1 flaske og 2 bolde. Der uddeles birde bolde.

 SÆRLIGE PRÆSTATIONER

Captain kan tildele en spiller en ekstraordinær præmie hvis der ydes en ekstraordinær præstation under spillet, eks. Udvist en helt exceptionel form for hjælpsomhed over for en medspiller – eller greenkeeper.

CAPTAIN

Det er altid den siddende Captain eller dennes stedfortræder, der træffer afgørelse i evt. tvivlsspørgsmål – uanset hvad disse måtte være.

REGLER

Der spilles altid efter DGU’s gældende regler. Det betyder at vi skal passe på mht. at give put. En bold skal være i hul før hullet tæller – iflg. DGU’s regler. Matchkonditionerne bestemmes af matchledelsen (bestyrelsen)

ISBJØRNESPIL

Der spilles Isbjørnematch hver torsdag i perioden fra ca. 1. november til ca. udgangen af marts, såfremt banen er åben og spilbar. ISBJØRNESPILLET er også̊ en gennemgående match.

Hver torsdag – indlevering af scorekort senest kl. 11.15 – 1. bold slår ud kl. 11.30.

Der spilles i en A og en B række – hver spiller betaler kr. 20, – for deltagelse, puljen deles ligeligt mellem de 2 rækker, puljen deles mellem de 3 bedste med hhv. 50 – 30 og 20 % til de 3.
Er deltagerantallet under 13 spillere spilles kun i en række.

Der spilles stableford.

Der tildeles et point for at møde op – og der uddeles hhv. 5 – 4 – 3 – 2 point til de bedste. Ved afslutningsmatchen præmieres de 3 der har opnået flest point i den gennemgående match. Også her tilstræbes det, at der spilles 12 matcher, hvoraf de 8 bedste er tællende.