Vedtægter

Vedtægter for KLG Torsdagsherrerne

Vedtaget på generalforsamlingen den 26/10-2023

OPTAGELSE:

Alle mandlige medlemmer af KLG over 25 år og som max. har et HCP på 36, der svarer til 41 slag fra tee nr. 59 på KLG banen, kan optages. Et medlem vil altid kunne spille i det HCP, der fremgår af scorekortet.                                                                                                                                                                      Der tilstræbes et medlemstal på ca. 50. Der optages evt. nye medlemmer på en venteliste.

BESTYRELSEN:

Den består af 3 personer: Captain/formand, kasserer og ”vinkrypter” m.m. Disse vælges fortrinsvis for 3 år. Det tilstræbes, at kun 1 er på valg hvert år.                                                                                                           Der vælges 1 suppleant, som sidder 1 år.

KONTINGENT:

Kontingentet er vedtaget til kr. 600,- for året, som dækker matchfee, præmier osv.                                 Evt. nye medlemmer som optages efter 1.juli, betaler ½ kontingent.                                      Kontingentet skal være indbetalt på klubbens konto senest den 1.april.

GÆSTESPILLERE:

Gæstespillere kan deltage mod at betale et matchfee på kr. 40,-. Man kan dog højest deltage 3 gange i en sæson.

SPILLETIDSPUNKT:

Der spilles hver torsdag fra ca. 1/4 til ca. 31/10, hvor der spilles afslutningsmatch og med afholdelse af generalforsamling.                                                                                                                                  Man skriver sig på i Golfbox og aflevering af scorekort skal ske senest kl. 13:15. 1. bold slår ud kl. 13:30.                                                          Ud over at aflevere scorekort skal man også skrive sig på fremlagt deltager liste.

INDDELING AF A OG B SPILLERE:

Det er vedtaget, at klubben inddeler medlemmerne i to lige store A- og B- grupper, så der maks er én i forskel. Spillere med HCP under 20 skriver sig på i A-rækken, mens spillere med HCP over 20 skriver sig på der. Spillere med HCP omkring 20 kan så risikere at blive rykket op i A-rækken, eller ned i B-rækken.

SPIL FORMER:

Der spilles en gennemgående slagspils turnering. Her registreres hver enkelt spillers BRUTTO og NETTO slag samt antal PUTS på runden. Det tilstræbes, at der spilles 11 matcher hen over sæsonen, hvoraf de 7 bedste runder er tællende i den gennemgående match. Slagspilsmatcherne tilstræbes afviklet midt på sommeren.       Der noteres max 10 slag på et hul plus 3 puts, hvis ikke bolden er i hul på det 10. slag.                                Ved klubbens generalforsamling præmieres de bedste i de 3 spil.                                                                                  De dage hvor der ikke spilles slagspil, spilles der fortrinsvis Stableford. Her kan der skiftes mellem start fra tee nr. 49, 55 og 59. Det er muligt for den siddende bestyrelse at ændre enkelte dages spil til en anden social spilleform.                                                                                                                                       Der startes normalt på 1. tee. Ved mange deltagere kan med managerens tilladelse startes på andre huller, hvis der er plads på banen. 1. tee skal rundes inden kl. 15:00, da der er andre klubber, der har start kl. 15:30 Evt. 3. bolde starter før 4. bolde.

Når den gennemgående slagspilmatch skal gøres op, gøres det ved at de 7 bedste scores i hhv. bto.- nto. og puts bliver tællende. De findes ved at pille de bedste resultater ud af de enkelte omgange / spil / runder. Eks. Der spilles 10 runder. Der må så trækkes 2 resultater ud. Eks. bto. i spil 5 og 7 – nto. i spil 2 og 6. Puts i spil 3 og 5 osv.                                                                                                                                                Laveste opnåede samlede score i bto. / nto. / puts er således mester i slagspillet.                                           Der skal gennemføres 7 tællende matcher for at vinde i de gennemgående matcher.

BØDER:

I slagspil betaler båd A og B spillere kr. 5,- pr. put over 30 puts. Dog max kr. 25,-.                                           I Stableford betales kr. 5,- pr. streget hul. Dog max kr. 25,-.                                                              Det er muligt for den siddende bestyrelse at idømme spillere specielle bøder ved eksempelvis uudfyldte eller ulæselige scorekort eller for sen fremmøde. Bødestørrelse max kr. 40,-.                                                   Det er muligt, med god grund, at ”købe” sig til spil på 1. eller 2. bold. Dette koster kr. 40,-.                           Det er op til bestyrelsen at beslutte, om der skal opkræves bøder.

MATCHREGISTRERING:

Første bold der kommer hjem, fører matchresultaterne i skemaet, modtager evt. bøder og afslutter points regnskabet, som afleveres til captain/formanden eller dennes stedfortræder.

FÆLLES SPISNING:

Når restauranten er åben, er der normalt mulighed for spisning efter matchen på en fremlagt liste, som man skriver sig på. Deltagelse i spisning er frivillig.

Den 1. torsdag i måneden er der fællesspisning med præmieuddeling efter spisningen.

PRÆMIER:

Præmieoverrækkelsen foregår efter at alle har afleveret scorekort, inden spisning, bort set dage med fællesspisning, hvor der overrækkes præmier efter spisningen Er en vinder ikke til stede, går præmien tilbage til klubben.                                                                                                                           Der spilles i A og B rækker og der er præmier i begge rækker. Er der mindre end 12 spillere, spilles der i én række. Præmierne er følgende i såvel A som B række:                                                                                               1. præmie er 1 flaske vin.                                                                                                                                          2. præmie er 2 bolde.                                                                                                                         3. præmie er 1 bold.                                                                                                                                           Nærmest flaget i et slag på hul 7 og 16 er fælles for A og B rækken. Her er præmien 1 flaske vin.                   Færrest puts pr. runde – kun i slagspil – er fælles for A og B. Hvis der er lighed, er det højeste HCP, der vinder. 1. og 2. plads hhv. 1 flaske og 2 bolde.                                                                                   Der uddeles birdie bolde.

SÆRLIGE PRÆSTATIONER:

Captain kan tildele en spiller en ekstraordinær præmie, hvis der ydes en ekstraordinær præstation under spillet. Eks. Udvist en helt exceptionel form for hjælpsomhed over for en medspiller – eller greenkeeper.

CAPTAIN:

Det er altid den siddende Captain/formand, eller dennes stedfortræder, der bestemmer evt. tvivlsspørgs-mål, uanset hvad disse måtte være.

REGLER:

Der spilles altid efter DGU`s gældende regler. Det betyder, at du skal passe på med at give put. En bold skal være i hul før hullet tæller.                                                                                                                                       Matchkonditionerne bestemmes af matchledelsen (bestyrelsen).

ISBJØRNESPIL:

Der spilles i perioden ca. 1/11 til ca. 31/3 hver torsdag Isbjørnespil, såfremt banen er åben og spilbar. Isbjørnespillet er en gennemgående match.

Der spilles hver torsdag med indlevering af scorekort senest 11:15. 1. bold slår ud kl. 11:30.

Der spilles i een række. Hver spiller betaler for deltagelse kr. 20.-. Puljen deles således at vinderen får 30 %, 2. pladesen 25%, 3. pladsen får 20 %, 4. pladsen får 15 % og 5 pladsen 10 %. Vinderen får 7 point, nr. 2 får 6 point, nr. 3 får 5 point, nr. 4 får 4 point, nr. 5 får 3 point og nr. 6 får 2 point. Øvrige deltagere i isbjørnespil-let tildeles 1 point. Spilformen er overvejende Stableford fra tee nr. 59.

Ved åbningsmatchen i foråret præmieres de 3 der har opnået flest point i isbjørnespillet i den gennemgående match.