Vedtægter

Vedtægter for KLG. Torsdagsherrene.
Følgende er vedtaget på generlalforsamlingen i 2018.
OPTAGELSE :
Alle mandlige medlemmer af KLG over 25 år, og som ikke har over 40 tildelte slag på KLG’s
bane.
Medlemstallet bør være ca. 50. / der optages evt. nye medlemmer på en venteliste.
KONTINGENT :
Kontingentet er vedtaget til kr. 500, – for året, dette dækker matchfee, præmier osv.
Evt. nye medlemmer som optages efter 1 juli betaler 1/2 kontingent.
Kontingentet skal være indbetalt på klubbens konto senest 14 dage efter 1 April.
GÆSTE SPILLERE.
Gæste spillere kan deltage mod at betale et matchfee på kr. 40, -, man kan dog højst
deltage 3 gange i en sæson.
SPILLE TIDSPUNKT :
Der spilles hver torsdag fra ca. 1/4 til ca. 31/10. starttid er – indlevering af scorekort senest
kl. 13.15 – 1. bold går ud kl. 13.30 – ud over at aflevere scorekort skal man også skrive sig på
fremlagte deltager liste.
SPIL FORMER :
Der spilles en gennemgående slagsspil’s turnering – her registreres hver enkelt spillers
BRUTTO – NETTO slag og PUT. Det tilstræbes at der spilles 12 matcher hen over sæsongen,
hvoraf de 8 bedste runder er tællende i den gennemgående match.
Der noteres max. 10 slag på et hul plus 3 put, hvis ikke bolden er i hul på det 10. slag.
Ved klubbens generalforsamling præmieres de bedste i de 3 spil.
De dage hvor der ikke spilles slagspil spilles der fortrinsvis stableford, dog kan den til
enhver tid siddende bestyrelse ændre spillet til et andet social spil.
Der startes normalt på 1. tee – ved mange deltagere kan tillades at gå ud og starte på andre
huller – hvis der er plads på banen – og 1. tee skal rundes inden kl. 15.00 da der er andre
klubber der stater kl. 15.30.
Evt. 3. bolde startes før 4. bold.
BØDER :
I slagspil betaler både A og B spillere kr. 5, – pr. put over 30 put. – DOG MAX KR. 25, –
I stableford betales kr. 5, – pr. streget hul – DOG MAX. KR. 25, –
Det er muligt for den siddende bestyrelse at idømme spillere specielle bøder, eks.
Drives kortere end “rød” kr. 5, – / dårlig udfylde eller ulæselige scorekort kr. 25, – / fremmøde
eller tilmelding efter kl. 13.15 – kr. 40, – såfrmt met er muligt at komme på et hold.
Det er muligt at købe sig til at komme på 1. eller 2. bold – hvis der er god begrundelse –
dette koster kr. 40, –
Ovenstående specielle bøder er op til bestyrelsen at beslutte om de skal træde i kraft.
MATCHREGISTRERING :
Første bold der kommer “hjem” fører matchresultaterne i skemaet – modtager evt. bøder
og afslutter points regnskabet som afleveres til Captain eller dennes stedfortræder.
FÆLLES SPISNING :
Efter hver torsdags match er normalt mulighed for fælles middag, her er tilmelding
nødvendig på fremlagte liste.
Spisningen er frivillig og gælder kun i sommerperioden, og når der er åben i Restauranten
PRÆMIER :
Præmieoverrækkelsen foregår efter alle har afleveret scorekort – inden spisningen – er
en vinder ikke tilstede går præmien tilbage til klubben.
Der spilles i en A og B række og der er præmier i begge række. Er der der under 12 spillere
en dag spilles der kun i en række. Præmierne er følgende :
1. præmie er 2 flasker vin.
2. præmie er 1 flaske vin.
3. præmie er 2 bolde.
Put. Nr. 1 får 1 flaske vin – nr. 2 får 2 bolde.
Der uddeles birde bolde.
SÆRLIGE PRÆSTATIONER :
Captain kan tildele en spiller en ekstraordinær præmie hvis der ydes en ekstraordinær
præstation under spillet, eks. Udvist en helt exceptionel form for hjælpsomhed over for
en medspiller – eller greenkeeper.
CAPTAIN :
Det er altid den siddende Captain ( eller dennes stedfortræder ) der bestemmen evt.
tvivlspørgsmål – uanset hvad disse måtte være.
REGLER :
Der spilles altid efter DGU’s gældende regler.
Matchkonditionerne bestemmes af matchledelsen ( betyrelsen)
ISBJØRNESPIL :
Der spilles i perionde ca. 1 / 11 til ca. 31 / 3 – hver torsdag Isbjørnespil – såfremt banen er
åben og spilbar. ISBJØRNESPILLET er også en gennemgående match.
SPILLE TIDSPUNKT :
Hver torsdag – indlevering af scorekort senest kl. 11.15 – 1. bold slår ud kl. 11.30.
PRÆMIER :
Der spilles i en A og en B række – hver spiller betaler kr. 20, – for deltagelse, puljen deles
ligeligt mellem de 2 rækker, puljen deles mellem de 3 bedste med hhv. 50 – 30 og 20 %
til de 3.
Er deltager antallet under 13 spillere spilles kun i en række.
SPILFORM :
Der spilles stableford.
GENNEMGÅENDE MATCH :
Der tildeles et point for at møde op – og der uddeles hhv. 5 – 4 – 3 – 2 point til de bedste.
Ved afslutningsmatchen præmieres de 3 der har opnået flest point i den gennemgående
match.