Nyheder

Referat fra generalforsamling

Torsdagsklubben, Kaj Lykke Golfklub d. 28/10-2021

Add 1: Egon Sørensen blev valgt som dirigent

Add 2: Teddy Gehrke blev valgt som referent

Add 3:  Karsten Clausen aflagde beretning.

Også torsdagsklubbens aktiviteter har været præget af corona. Vi kom først i gang med spillet i slutningen af maj. Der er hen over sæsonen afviklet 12 slagspilsmatcher, hvor 43 af klubbens 45 medlemmer har deltaget,

Vi har fået 2 nye medlemmer og er pt 45 i alt. Vi kunne godt være en håndfuld mere, og captain opfordrede til at hverve nye medlemmer, hvis der i vores golf-omgangskredse er potentielle torsdagsherrer.

Der har i årets løb været to udflugter, en 1-dags tur til Ho med 27 deltagere og succesfuld 2-dages tur til Royal Oak og Gyttegård med desværre kun 18 deltagere. Captain håber, at vi får flere med næste år.

Desuden deltog vi med 19 spillere i Snapsematchen, som vi dog ikke vandt i år. 30 deltagere til Den Gyldne Putter, som Anton Nielsen vandt. Beretningen blev godkendt.

 Add 4: Finn Kjelstrup aflagde regnskab, der udviser et underskud på 1.039,41 kr. Torsdagsklubben har en egenkapital på 11.164,21 kr. Regnskabet blev godkendt.

Add 5: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. i 2022. Dette blev godkendt.

Add 6: Ingen indkomne forslag.

Add 7: Valg af bestyrelse. Hverken Karsten Clausen eller Finn Kjelstrup ønskede genvalg. Til bestyrelsen valgtes Kaj Mortensen og Niels Peter Christensen.

Add 8: Steen Jensen valgtes som suppleant.

Add 9: Evt. Det er op til den enkelte spiller at regulere sig selv under isbjørne-spillet ud fra alle de matcher de spiller hen over vintersæsonen. Reguleringstabel hænger på klubbens opslagstavle. Christian Spangsbjerg opfordrer til, at ALLE følger klubbens regler for brug af måtter, når der spilles om vinteren. Det vil sige, at der må lægges op på måtter på teested, fairway og kortere klippede områder.

Teddy Gehrke, referent.