Nyheder

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
TORSDAG D. 31. OKTOBER 2019.

1. Egon Sørensen blev valgt som dirigent.
2. Captain, Karsten Clausen, aflagde beretning:
Klubben tæller 46 fuldgyldige medlemmer, og der er stadig plads til nogle flere så hvis I hører om nogen så sig til.
I vores gennemgående slagspils-turnering har vi været 43 registrerede spillere som har været med, af disse 43 har 24 haft de 8 tællende matcher. Kan ikke helt vurdere, om det er godt eller skidt, men lad os se omme ikke vi kan gøre det lidt bedre næste år. De enkelte vindere i den gennemgående match afsløres og præmieres efter spisningen.
Vi har afholdt 2 udflugter i årets løb. Vores 1-dags tur gik til Varde, her var der pæn tilslutning, 2-dages udflugten gik til Skanderborg og Odder, der var også pæn tilslutning. Så alt i alt 2 gode udflugter, som vi håber flere deltager i næste år.
Der er i lighed med tidligere år afholdt SNAPSEMATCH, hvor vi møder Old Boys og Old Max, det lykkedes os at lammetæve de to klubber, så vi skal stå for arrangementet næste år. Herr forventer bestyrelsen, at vi holder stilen og vinder igen.
DEN GYLDNE PUTTER er også blevet afholdt. Det var Jørgen Andersen, der vandt i 2018, så han stod for arrangementet. Det skal han have ros for, alt klappede som det skulle. I år var det som bekendt Kenn Andersen, der løb af med sejren, og Kenn står derfor for matchen næste år.
Vi afholdt som sædvanligt vort vinterspil – ISBJØRNESPIL – hen over “vinterperioden”, og vindere er blevet hyldet. Dog kan vi lige nævne at Chr. Spangsberg blev vinder af den gennemgående match med Knud Erik Nielsen og Kurt Hansen på de næste pladser. Isbjørnespillet 2019 – 2020 starter torsdag d. 7 november.
Dagens afslutningsmatch er afviklet med 31 deltagere, det syntes jeg er flot, vi kommer tilbage med vinderne i de enkelte rækker ifm. Med den efterfølgende spisning.
Til slut vil jeg ikke undlade at komme ind på de problemer vi ( jeg ) har haft ifm. vores hjemmeside. Vi beklager at den ikke har været oppe at køre i en alt for lang periode, men nu kører den, og fra opstart til sommersæsonen vil den være helt oppe at køre. Det skylder vi en stor tak til Teddy for, han har lovet at være operatør fremover, så det er vi helt trygge ved. Dog er der visse ting, vi ikke må have liggende på hjemmesiden. Det skyldes loven omkring persondata, hvilket betyder at vi IKKE kan lægge ex. en medlemsliste eller resultater omkring vore matcher ind. Dog vil dervære mulighed for at se resultaterne løbende på vores op-
slagstavle. Det betyder også, at vi fortsætter med at hængetilmeldingslister til de enkelte arrangementer op, og at der altid er bindende tilmelding herpå og kun herpå.
Tak for et godt år, håber på et ligeså godt år næste år.
3. Kasserer Finn Kjelstrup aflagde regnskab. 
4. Valg: Kenneth Christensen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen og blev afløst af Hans Nørby.