Nyheder

Referat 

Generalforsamling, den 26. oktober 2023

 

 • Valg af ordstyrer: Egon Sørensen blev valgt.
 • Valg af referent: Teddy Gehrke blev valgt.
 • Formandens beretning: Klubbens afgående formand, Kaj Mortensen, aflagde beretning. Klubben har 47 betalende medlemmer, hvoraf 31 deltog i åbningsmatchen. Udover de almindelige matcher har der i denne sæson været 1 dags-tur til Tønder, Venskabsmatch på KLG med Fanø Golfklub samt en 2 dags tur med matcher i Struer og Holstebro. Jens Carl Hansen vandt Den Gyldne Putter. Beretningen blev godkendt.
 • Regnskab: Kasser Finn Kjelstrup fremlagde regnskabet, der viste en halvering af underskuddet i forhold til sidste år. Egenkapitalen er kr. 7.201,42. Finn gennemgik de enkelte poster, hvorefter regnskabet blev godkendt.
 • Indkomne forslag:
 1. Kenneth C. Pedersen redegjorde for sit forslag. Isbjørnespil i én række med 7 point til vinderen, faldende til 2p. til nr. 6. Fordeling: 1=30%, 2=25%, 3=20%, 4=15%, 5=10%. Forslaget blev vedtaget, hvorfor isbjørnespillet fremover spilles i én række. Der gives fortsat 1 point for at deltage i spillet.
 2. Egon Sørensen + 10 andre. Præmieoverrækkelse efter spisning hver gang blev afvist.
 3. Egon Sørensen + 10 andre: Hvis der ikke er flertal for ovennævnte forslag, så præmie-overrækkelse efter spisning den 1. torsdag i måneden i sæsonen. Dage med fællesspisning skal fremgå af turneringskalenderen på vores opslagstavle. Som hidtil ved tilmeldingsmatcher fortsættes med præmiefordeling efter spisning.
 4. Karsten Clausen: Forslag om ændrede præmiestørrelser i sommersæsonen blev godkendt. Efter almindelige spil – Sokrates og Slagspil – er der 1 flaske vin til vinderne i A- og B-række. 2. pladserne får 2 bolde, mens 3. pladserne får én bold. Nærmest flagene på hullerne syv og 16 vinder 1 flaske vin. Der uddeles birdiebolde. Det er op til bestyrelsen evt. at ændre præmiestørrelse ved andre arrangementer.
 5. Fra bestyrelsen: Slagspil ændres fra 12 til 11 matcher med 7 bedste tællende scores. Der spilles alene slagspil når banen er normal spilbar. Ellers spilles Stableford. De 7 tællende matcher tilstræbes afviklet midt på sommeren. Forslaget blev godkendt.
 6. Sommerspil med 2 ”lige” store A- og B-rækker (maks. 1 i forskel) blev godkendt. A-spillere        med HCP < 20 skriver sig på der og B-spillere med HCP over 20 skriver sig på der. Spillere med HCP omkring 20 kan så flyttes op/ned. Så der max er en forskel på én. Også dette forslag blev vedtaget af generalforsamlingen .

 De vedtagne forslag indskrives herefter i Torsdagsherrernes vedtægter

Valg: Karsten Clausen afløste Kaj Mortensen som formand. Der var genvalg til kasserer Finn Kjelstrup, sekretær Jens Carl Hansen og bestyrelsesmedlem Flemming Petersen.

EVT: Forsøgsordning med betaling af bøder, stregede huller, putts hvert halve år. Betalingen kan fremover foregå pr. mobilpay.

 

Esbjerg, den 26. oktober 2023

Teddy Gehrke, referent.