Nyheder

Indkaldelse til afslutningsmatch og generalforsamling

TORSDAG D. 31 OKTOBER 2019. KL. 13.00

Program for dagen.

kl. 12.30 indlevering af scorekort

kl. 13.00 1. bold går ud.

kl. ca. 18.00 Generalforsamling

kl. ca. 19.00 Spisning med afsløring af vindere i de gennemgående matcher       samt præmier til dagens vindere.

Fortsat hyggelig samvær.

Proportioner for dagens match :

Der spilles fra rød tee.    Individuel spil i A og B rækker  samt  Sokrates .  Nærmest flaget på alle par 3 huller.

Matchfee kr. 100, – ( inkl. Spisning )   Evt. sweepstake kr. 200, – pr. hold.

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning v/ Captain
  3. Aflæggelse af regnskab v / Kasseren
  4. Fastlæggelse af kontigent 2020
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Behandling af indkomne forslag
  7.  Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være   indleveret til bestyrelsen skriftligt senest torsdag d. 17 oktober 2019.

Bindende tilmelding til dagen på nedenstående liste senest   TORSDAG D. 24 OKTOBER KL. 18.00       Betaling for dagen skal ske til kasseren senest d. 24 oktober 2019.

Vi håber rigtig mange kan deltage denne dag og ser frem til nogle hyggelige timer i godt selskab – kom og giv din mening til kende på generalforsamlingen, og få noget godt mad at gå hjem på.

Mange golf hilsner

Bestyrelsen i torsdagsherrene.