Forside

HUSK AT BETALE KONTINGENT FOR 2021!    ktnr. 7701-2737391

Så sker det endelig, vi afholder vores fælles

OPSTARTSMATCH OG GENERALFORSAMLING 2020 – TORSDAG DEN 6. MAJ 2021.

Program for dagen:

Kl. 13.15         Udlevering af scorekort

Kl. 13.30       Første bold slår ud.

kl. 18.00      Generalforsamling

kl. 19.00     Spisning med alle præmier i den gennemgående match (2020) og vinderne af dagens match.

Hyggeligt samvær.                                                                                                   

Husk gyldigt coronapas.       

 Proportioner for dagens match:

Der spilles fra tee 49.

Individuel match i A og B række.

Hold spil –  (evt. sweepsteak – pris pr. hold kr. 200, – )

Nærmest flaget på hul 3 – 7 – 12 – 16.

Priser :

Klubben er vært ved spisningen

Der er ingen matchfee

DER SKAL KUN BETALES FOR Sweepsteak (kontant)

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN :

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Aflæggelse af regnskabet

Fastlæggelse af kontingent

Behandling af indkomne forslag

Valg til bestyrelsen

Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Captain i hænde senest den 22. april – skriftligt.

Bindende tilmelding til dagen på listen på opslagstavlen i KLGs lobby senest 29. april kl. 17.00.

Vi glæder os til en god dag – i gode venners lag.

Bestyrelsen i Torsdagsherrerne.

HUSK GYLDIGT CORONEPAS!

 

Forårets program:

8. april Vi mødes scorekort afleveres SENEST kl. 13.15 – 1. bold går ud kl. 13.30

15. april Vi spiller som d. 8. april

22. april 1. Slagspilsmatch – samme mødetid osv.

29. april Igen det samme som d. 8. april

OBS:  Den 8. 15. og 29. april spilles Stableford. Alle ovenstående matcher forsøger vi at afvikle med de normale præmier – vin osv. Hvis dette ikke er lovligt, så spilles der om den normale kr. 20, –

SE HELE TURNERINGSPLANEN

SE HELE TURNERINGSPLANEN UNDER MATCHPLAN 2021